sveiseinspeksjon og sveiseteknisk tilsyn 

Weldco AS, bruker ultralyd og visuell inspeksjon for ny sveis på jernbane ved utbytting av skinner.

Se våre prosjekter her

sveiseinspeksjon på skinner; jernbane,

t-bane & tog.

         Utfører kontroll før, under og etter sveising slik:

  • at nødvendig materialer, utstyr, sveiseprosedyrer og kompetanse finnes
  • at sveisearbeidet utføres etter avtalte spesifikasjoner
  • at sveisearbeidet leveres i henhold til avtalte krav
  • Kontroll av sveis og materialer betegnes også som NDT (ikke-destruktiv prøving).

OM Welco AS

Visuell inspeksjon i forbindelse med leveranser av sveiste konstruksjoner.
Visuell inspeksjon i forbindelse med leveranser støpte og smidde produkter.
Inspeksjon av kabel/wire produksjon. Typiske bruksområder er brukonstruksjoner.
Inspektør/3 part representant ved mottakskontroll/FAT av underleveranser.

Sveiseinspektørens oppgaver og plikter
Sveisefeil og kvalitetsvurdering av sveiser
Visuell testing inkludert microslip
Mekanisk testing
Kvalitetssikring
Styring av inspeksjonsaktiviteter
Magnetpulver
Penetrant
Ultralyd
Radiografi
Lekkasje testing
Strekkprøving
Valg av NDT-metode

Ultralyd

Benyttes på magnetiske og rustfrie materialer. Detekterer innvendige feil, som slagg, bindefeil, porer, rotfeil og sprekker. Benyttes bl.a. til kontroll av sveis, lamineringskontroll, korrosjonsmåling og tykkelsesmåling.

Visuell inspeksjon

Inspeksjonsmetode som baserer seg på vurdering av sveis og materialkvalitet basert på det inspektøren kan se med øynene. Det kreves god kunnskap om materialteknologiske og sveisetekniske fag. Metoden er effektiv, nøyaktig og krever lite utstyr, men godt lys.

For ny sveis på jernbane ved utbytting av skinner.