om Weldco As

Sveiseinspeksjon på skinner, jernbane, t-bane & tog

 

Våre oppgaver

Sveiseinspektørens oppgaver og plikter
Sveisefeil og kvalitetsvurdering av sveiser
Visuell testing inkludert microslip
Mekanisk testing
Kvalitetssikring
Styring av inspeksjonsaktiviteter
Magnetpulver
Penetrant
Ultralyd
Radiografi
Lekkasje testing
Strekkprøving
Valg av NDT-metode

Kontakt oss