Våre tjenester

Sveiseinspeksjon på skinner, jernbane, t-bane & tog

Jernbane

Kommer mer info.

T-bane

Kommer mer info.

Tog

Kommer mer info.

Ultralyd

Benyttes på magnetiske og rustfrie materialer. Detekterer innvendige feil, som slagg, bindefeil, porer, rotfeil og sprekker. Benyttes bl.a. til kontroll av sveis, lamineringskontroll, korrosjonsmåling og tykkelsesmåling.

Visuell inspeksjon

Inspeksjonsmetode som baserer seg på vurdering av sveis og materialkvalitet basert på det inspektøren kan se med øynene. Det kreves god kunnskap om materialteknologiske og sveisetekniske fag. Metoden er effektiv, nøyaktig og krever lite utstyr, men godt lys.

For ny sveis på jernbane ved utbytting av skinner.